Πολιτική απορρήτου

Πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο. 5 EU GDPR

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Αυτός ο ιστότοπος έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μην εμφανίζονται ή να μην είναι προσβάσιμες στο ευρύ κοινό προσωπικές πληροφορίες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο ανώνυμα χωρίς να αφήσετε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα. Προσωπικά δεδομένα όπως π.χ. Το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν θα καταγραφούν από εμάς, εκτός αν αυτές οι πληροφορίες παρέχονται οικειοθελώς από εσάς, π.χ. ως μέρος μιας εγγραφής μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που παρέχετε εθελοντικά αποκλειστικά για τον σκοπό για τον οποίο μας δώσατε αυτά. Μόνο εάν μας δώσατε τη συγκατάθεσή σας για χρήση στο πλαίσιο περαιτέρω προσφορών ή για σκοπούς μάρκετινγκ, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας και για τους σκοπούς αυτούς. Σε καμία περίπτωση δεν θα πωληθούν τα δεδομένα που συλλέγονται.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ GOOGLE

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, διαβιβάζουμε δεδομένα στον παροχέα υπηρεσιών Google Inc. στο πλαίσιο της λύσης Google Analytics. Η εταιρεία εκμετάλλευσης της Google Inc. είναι η Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwx, Mountain View, CA 94043-1351, ΗΠΑ. Το Google Analytics έχει ρυθμιστεί ώστε να εκδίδει τη διεύθυνση IP ανώνυμα στο Google (anonymize IP). Η Google επεξεργάζεται τα δεδομένα χρήσης σας για λογαριασμό μας, στον ιστότοπό μας, προκειμένου να καταρτίσει δραστηριότητες ιστότοπου με τη μορφή αναφορών. Χρησιμοποιούμε αυτές τις αναφορές για να αξιολογήσουμε και να βελτιώσουμε το ενδιαφέρον σας για τις προσφορές μας. Αν δεν θέλετε παρακολούθηση του Google Analytics, μπορείτε να εγκαταστήσετε ένα πρόσθετο προγράμματος περιήγησης για να σταματήσετε την παρακολούθηση του Google Analytics.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Αν καλέσετε έναν εξωτερικό ιστότοπο από τον ιστότοπό μας (εξωτερικός σύνδεσμος), ο εξωτερικός πάροχος ενδέχεται να λάβει πληροφορίες από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε από ποιον από τους ιστοτόπους μας έχετε έρθει σε αυτόν. Ο εξωτερικός πάροχος είναι υπεύθυνος για αυτά τα δεδομένα. Όπως και κάθε άλλος πάροχος ιστοτόπων, δεν μπορούμε να επηρεάσουμε αυτή τη διαδικασία.

——————-

DELTA CLEANING ΚΑΜΠΟΣΟΥ Γ. & ΣΙΑ ΕΕ
ΒΙ.ΠΕ.Θ. Ο.Τ. 19/33 ΣΙΝΔΟΣ, Τ.Κ. 57 022 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
FAX: 2312 208890
Ε-mail: info@delta-cleaning.com