Βίντεο

Παρουσίαση περιπτέρου της Delta Cleaning στην
HORECA 2020 / Athens, Greece

–.


Dyson Airblade hand dryers

–.